Skip to main content

Нормативні дисципліни

ДЛЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

Вступ до романо-германського мовознавства

Силабус для завантаження

Друга англійська мова

Силабус для завантаження

Зіставна граматика

Силабус для завантаження

Інформаційні технології у перекладі

Силабус для завантаження

Історія зарубіжної літератури

Силабус для завантаження

Курсова робота з німецької мови

Силабус для завантаження

Курсова робота з практики перекладу німецької мови

Силабус для завантаження

Навчальна практика

Силабус для завантаження

Німецька мова основна

Силабус для завантаження

Переклад та редагування фахових текстів

Силабус для завантаження

Порівняльна типологія

Силабус для завантаження

Послідовний переклад

Силабус для завантаження

Практичний курс перекладу

Силабус для завантаження

Прикладні лінгвістичні дослідження

Силабус для завантаження

Сучасна українська мова

Силабус для завантаження

Фізичне виховання

Силабус для завантаження

 

ДЛЯ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

 

 

Теорія перекладу

Силабус для завантаження

 Практикум з усного перекладу

Силабус для завантаження

Практикум з мовної комунікації та перекладу (німецька мова)

Силабус для завантаження

Наукова робота за темою магістерської дисертації

Силабус для завантаження

Педагогічна практика

Силабус для завантаження

Педагогіка вищої школи та методика навчання іноземних мов і перекладу

Силабус для завантаження

Навчальна (перекладацька) практика

Силабус для завантаження

Підготовка та захист магістерської дисертації

Силабус для завантаження

Практика

Силабус для завантаження

Практикум з мовної комунікації та перекладу (англійська мова)

Силабус для завантаження

Інтелектуальна власність та патентознавство

Силабус для завантаження

Інноваційний менеджмент

Силабус для завантаження

Інклюзивне зелене зростання

Силабус для завантаження