Skip to main content

Стейкхолдери

Залучення стейкхолдерів до процесу забезпечення якості ОП здійснюється з метою координації діяльності здобувачів вищої освіти, адміністрації та зацікавлених сторін, а також відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та інших структурних підрозділів для ефектної співпраці, спрямованої на вдосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців, позитивну динаміку зростання показників якості вищої освіти в Університеті.

Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови постійно співпраціює як з внутрішніми, так і із зовнішніми стейкхолдерами задля оптимізації навчального процесу та забезпечення досягнення цілей освітньої програми. 

 

До Вашої уваги:

 

Партнери кафедри

Список випускників

Відгуки стейкхолдерів на ОП та про випускників

Анкети для пропозицій від випускників

Анкети для пропозицій від роботодавців