Skip to main content

ІІ рівень (магістерський)

Зверніть увагу!

Уся актуальна офіційна інформація розміщена на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Якщо після одержання диплому «бакалавра» або «магістра» ти хочеш продовжити навчання за спеціальністю 035 Філологія (другий рівень вищої освіти), то можеш вступити на факультет лінгвістики  Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського на 1 курс магістратури.

Здобувати цей рівень вищої освіти (рівень магістра) на кафедрі ТППНМ можна за програмою:

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька (форма навчання – денна)

Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці (денна форма навчання).

 

Якщо ти вступаєш до магістратури за державним замовленням чи за кошти фізичних та / або юридичних осіб, тобі потрібно обов’язково:

  • скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ),
  • скласти фаховий іспит,
  • написати мотиваційний лист.

 

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА ЄВІ

Зареєструватися на ЄВІ можна в особистому кабінеті ЕС «Кампус» (якщо ти – студент КПІ ім. Ігоря Сікорського) або через електронну пошту pk.mag@lll.kpi.ua (якщо ти навчаєшся в іншому ЗВО).

 

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ для вступу на ОПП підготовки магістра «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька»

 

ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

 

Також важливо знати!

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” в 2024 році

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра в 2024 році

Максимальні обсяги державного замовлення (при вступі на основі першого (бакалаврського) рівня)

Вартість навчання у КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2024/25 навчальному році

 

Інформація про освітню програму "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька".

Інформація про акредитацію освітньої програми "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька".

 

Мета освітньої програми PhD – підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії з філології, здатного до самостійної науково-дослідної, науково-інноваційної, організаційно-управлінської, перекладацької та педагогічної діяльності в галузі гуманітарних наук за спеціальністю 035 Філологія у закладах вищої освіти.

Запорукою успіху забезпечення якісної освіти докторів філософії є професорсько-викладацький склад, сучасні технології у навчанні, новітні пріоритети  та матеріально-технічна база факультету лінгвістики та кафедри ТППНМ зокрема.

Випускники освітньої програми "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька" ІІ (магістерського) рівня вищої освіти працюють у різних сферах, де демонструють високий рівень знань німецької мови та культури.

Освітні установи: випускники працюють як викладачі німецької мови в університетах, коледжах або мовних школах. Вони займаються науково-дослідницькою роботою в галузі лінгвістики, літературознавства чи перекладознавства.

Міжнародні організації та компанії: багатонаціональні компанії, міжнародні організації та фірми, що працюють з німецькомовними партнерами або клієнтами, зацікавлені у фахівцях з перекладознавства зі знаннями німецької мови та культури для комунікації, перекладу та міжкультурної взаємодії.

Медіа та журналістика: випускники займаються журналістикою, редакційною роботою або перекладом для німецькомовних видань, медіаагентств або телекомпаній.

Туризм та готельний бізнес: у галузі туризму та готельного бізнесу є попит на фахівців, які володіють німецькою мовою для спілкування з німецькомовними туристами або партнерами.

Інші сфери: крім цього, випускники знаходять своє покликання у сферах міжнародних відносин, дипломатії, IT секторі, а також в сфері видавництва та реклами.

Після отримання диплому магістра за спеціальністю 035 Філологія випускники мають багато перспектив для кар’єрного зростання і розвитку.

 

 

Залишились запитання?

Контакти Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Контакти відбіркової комісії факультету лінгвістики:

vk.fl@lll.kpi.ua

Телефон гарячої лінії: +38 (093) 120 4635

Чат у телеграмі