Skip to main content

Академічна мобільність

Сприяння академічній мобільності на кафедрі ТППНМ забезпечує в подальшому:

 

  • культурний діалог
  • розширення крогозору
  • набуття нових унікальних професійних навичок
  • удосконалення навичок володіння іноземними мовами
  • підвищення кваліфікації в контексті глобальних трендів розвитку науки
  • залучення до кращих світових практик
  • професійний ділаог
  • підвищення конкурентноспроможності на внутрішньому та міжнародному ринку праці

 

Відділ академічної мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського

Договори про академічну мобільність

Про академічну мобільність у МОН

Постанова КМ України про право на здійснення академічної мобільності

Координатор з питань академічної мобільності ФЛ