Skip to main content

Моісєєва Наталія Олегівна

 

МОІСЄЄВА НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА

Кандидат філологічних наук, доцент

Доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Картинки по запросу "моисеева наталья олеговна"

Коротке резюме:

Закінчила факультет лінгвістики НТУУ «КПІ», кваліфікація викладача, перекладача німецької та англійської мов.

У 2012 році закінчила аспірантуру, у 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Аксіологічний потенціал лексичних інновацій у німецькомовному  публіцистичному дискурсі».

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 2005 року.

Відповідальна за методичну роботу на кафедрі

Контакти:(044)204-83-11, n.o.moiseeva.kpi@gmail.com

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua http://intellect.ktppnm.kpi.ua/profile/mno12

Профіль Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=BfcIVnkAAAAJ

Викладає:

Німецька мова (основна, практичний курс)

Практичний курс перекладу. Технічні науки

Друга німецька мова (практичний курс)

Наукові інтереси:  лінгвоаксіологія, оцінна семантика, неологія німецької мови

Публікації (основні):

1. Моісєєва Н.О. Особливості перекладу контамінованих лексем в німецьких політичних новинах // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип. 54. С. 279-282.

2. Моісєєва Н.О. Семантичні та функціональні особливості німецьких контамінованих лексем // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип. 55. С. 163-166.

3. Моісєєва Н.О. Оцінна семантика німецьких політичних антропонеологізмів // Наукові записки. Випуск 146. Серія: Філологічні науки (мовознавство) Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2015. C. 249-252

4. Моісєєва Н.О. Оцінність неологізмів-композит у німецькомовному публіцистичному дискурсі політичної тематики // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016.  Вип. 60. С. 187-189.

5. Моісєєва Н.О. Семантична організація стійких дієслівно-іменних словосполучень у німецькій мові // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. Вип. 2(15). С. 63-67

6. Моісєєва Н.О. Структурно-морфологічні характеристики стійких дієслівно-іменних словосполучень у німецькій мові // Вісник Національного Технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Філологія. Педагогіка. К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2016. Вип. 8. С. 61-65

7. Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення: Монографія: том 2 // Веслав Бренскі, Дзикович Ольга Володимирівна, Моісєєва Наталія Олегівна, Dudziak Arkadiusz, Oleksiuk Adam. Кіровоград, КП «Поліграфія», 2014. 357 с.

8. Моісєєва Н. О. Особливості перекладу неологізмів у німецькомовному політичному дискурсі // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет ім.. М. Гоголя) / відп. ред.. проф.. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім.. М. Гоголя, 2014. Кн. З. С. 114-119.

Методична робота:

1. Німецька мова «В1+»: поглиблене вивчення : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Уклад.  В.М. Білицька,   О.В. Дзикович, Н.О. Моісєєва. К.: НТУУ «КПІ», 2015. 184 с.

2. Німецька мова В2-С1: комплексний аудіотренінг : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Уклад. О.В. Дзикович, Н.О. Моісєєва. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 294 с.

Підвищення кваліфікації за останні роки:

  1. Кафедра німецької мови КНЕУ ім. Вадима Гетьмана (18.09-25.10.2019), тема «Використання мультимедійних технологій та web-ресурсів у навчальному процесі для дисципліни «Німецька мова як іноземна», наказ № 901-к від 17.09.2019
  2. Німецька служба академічних обмінів / DAAD-Fortbildungsseminar; тема: «CAT-Instrumente im technischen Übersetzen», 10.12.2016 р.
  3. Nationale Technische Universität der Ukraine „Kiewer Polytechnisches Institut“, 24.04.2017, Workshop „Präsentation des Lehrwerks „Motive““