Skip to main content

Чайковська Олена Юріївна

ЧАЙКОВСЬКА ОЛЕНА ЮРІЇВНА

1

Кандидат філологічних наук

Старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Членкиня методичної комісії факультету лінгвістики

Коротке резюме:

У 2010 закінчила факультет лінгвістики НТУУ «КПІ», кваліфікація викладача, перекладача німецької та англійської мов.

У 2018 році закінчила аспірантуру, у 2020 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Лінгвостилістичні характеристики теленовин у комунікативно-прагматичному аспекті (на матеріалі німецької мови)» із спеціальності 10.02.04 - германські мови.

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 2010 року.

Відповідальна за методичну роботу на кафедрі ТППНМ .

Контакти: (044)406-83-11, chaikovska24@gmail.com

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua http://intellect.ktppnm.kpi.ua/profile/hoy

Профіль Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=nB4CNLoAAAAJ&hl=uk

Викладає:

Практичний курс перекладу з другої німецької мови

Аудіовізуальний переклад

Друга німецька мова (практичний курс)

Наукові інтереси:  медіапереклад, стилістичні особливості текстів новинних повідомлень, прагматика новинних повідомлень, аудіовізуальний переклад

Публікації (основні):

1. Чайковська О. Ю. Усне мовлення в телевізійних випусках новин. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”: збірник наукових праць / – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2016 – Вип.62, – С.340–342. (Входить до НМБ Index Copernicusicus).

2. Чайковська О. Ю. Зв'язок тексту та зображальних елементів у теленовинах (на матеріалі вечірніх новин німецьких телеканалів ZDF та RTL). Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал/ редкол. В. І. Кушнерик та інші. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – Вип.2(15). – С. 237–240.

3. Чайковська О. Ю. Утілення прагматичної функції у відеоновинах шляхом використання зображень заднього плану студії. Закарпатські філологічні студії. Випуск 5. Том 1. – Ужгород 2018. – С. 115–119.

4. O. Chaikovska. Der Kommunikationsprozess in den Fernsehnachrichten. Science and Education a New Dimension. Philology, V(38), Issue: 138, Budapest 2017. – С.18-21. (Входить до НМБ Index Copernicus).

5. Чайковська О. Ю. Взаємодія вербальних, невербальних та паравербальних засобів текстів телевізійних новин / О. Ю. Чайковська // Молодий вчений. — 2020. — №5. С. 479-481.

Методична робота:

Розробник навчально-методичних матеріалів (навчальні та робочі програми, силабуси) до дисциплін «Перекладацька практика» та «Прикладні лінгвістичні дослідження. Вступ до наукових досліджень».

Підвищення кваліфікації за останні роки:

  1. «So klingt’s Deutsch. Methoden für eine lebendige Phonetik», м. Київ, 24-25 червня    2019 р.
  2. «Methodik und Didaktik im Unterricht mit Jugendlichen» м. Мюнхен, Німеччина 15.07.2019 – 28.07.2019.
  3. Захист кандидатської дисертації на тему «Лінгвостилістичні характеристики теленовин у комунікативно-прагматичному аспекті (на матеріалі німецької мови)»  за спеціальністю «Германські мови», отримання наукового ступеня кандидата філологічних наук (диплом ДК № 056904 від 14.05.2020 р.)
  4. Der Translationsunterricht als Demokratieunterricht. Online-Phase der UDGV-GermanistInnenfortbildung 7.–28.04.2020.

 

Організаційно-виховна діяльність:

  1. Систематичне проведення зустрічей студентів для виховних бесід на суспільні теми.
  2. Дійсний член громадської організації «Всеукраїнська асоціація українських германістів».