Skip to main content

Чайковська Олена Юріївна

ЧАЙКОВСЬКА ОЛЕНА ЮРІЇВНА

1

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

 

Коротке резюме:

У 2010 закінчила факультет лінгвістики НТУУ «КПІ», кваліфікація перекладача.

У 2018 році закінчила аспірантуру, у 2020 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Лінгвостилістичні характеристики теленовин у комунікативно-прагматичному аспекті (на матеріалі німецької мови)» із спеціальності 10.02.04 - германські мови.

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 2010 року.

Організаційно-виховна діяльність:

  1. Дійсний член громадської організації «Всеукраїнська асоціація українських германістів».
  2.  Куратор групи ЛН-01.

Відповідальна за підтримку і оновлення контенту сайту кафедри.

Контакти: (044)406-83-11, chaikovska24@gmail.com

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua http://intellect.ktppnm.kpi.ua/profile/hoy

Профіль Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=nB4CNLoAAAAJ&hl=uk

Викладає:

Німецька мова, основна. Частина 1, 2

Аудіовізуальний переклад

Інформаційні технології у перекладі

Наукові інтереси: стилістичні особливості текстів новинних повідомлень, прагматика новинних повідомлень, аудіовізуальний переклад

Публікації (основні):

1. Gaman, I., Oliinyk, L., Chaikovska, O., Bezzubova, O. & Paustovska, M. Comparing the efficiency of podcasts and mobile applications in the study of the German language by university students. Venezuela : Revista Eduweb [Електронний ресурс]: 2022. Vol. 16 (3), C. 245–260.

2. Гаман І. А., Чайковська О. Ю. Problematik vom Arzt-Patienten-Verhältnis im Kommunikationsbereich „Medizin“. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 34 (73) № 2, 2023. Ч. 2. С. 95-100.     

3. Гаман І.А., Чайковська О.Ю. Кінопереклад як вид аудіовізуального перекладу. Закарпатські філологічні студії. Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2023. Вип. 28. Т. 2. С. 137-140.

4. Корнійчук Д. С., Чайковська О. Ю. Створення та оформлення субтитрів за допомогою програмного забезпечення SUBTITLE EDIT. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2022 № 55. C.162-165.

5. Чайковська О. Ю. Поняття інфотейнменту у відеоновинах / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2021 № 49 том 2. С.32–35.

 

Методична робота:

Інтенсивний тренінг - підготовка до ЄВІ з німецької мови = Intensivtraining – Vorbereitung für Einheitliche Aufnahmeprüfung ЄВІ im Deutschen: навч. посібник для студентів технічних, гуманітарних та соціально-економічних спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. : І. А. Гаман, Л. В. Олійник, О. Ю. Чайковська. – Електронні текстові дані. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 153 с.

Розробник навчально-методичних матеріалів (навчальні та робочі програми, силабуси) до дисциплін «Виконання магістерської дисертації» та «Аудіовізуальний переклад».

Підвищення кваліфікації за останні роки:

  1. So klingt’s Deutsch. Methoden für eine lebendige Phonetik, м. Київ, 24-25 червня 2019 р.
  2. Methodik und Didaktik im Unterricht mit Jugendlichen м. Мюнхен, Німеччина 15.07.2019 – 28.07.2019.
  3. Захист кандидатської дисертації на тему «Лінгвостилістичні характеристики теленовин у комунікативно-прагматичному аспекті (на матеріалі німецької мови)»  за спеціальністю «Германські мови», отримання наукового ступеня кандидата філологічних наук (диплом ДК № 056904 від 14.05.2020 р.)
  4. Der Translationsunterricht als Demokratieunterricht. Online-Phase der UDGV-GermanistInnenfortbildung 7.–28.04.2020.
  5. Проходження курсу підвищення кваліфікації в рамках семінарів для викладачів німецької мови «Тематика Відкритого суспільства» / „Seminare zu Thematiken der Offenen Gesellschaft Seminar für Deutsch-Lehrer*innen aus Osteuropa Berlin“. Тема семінару – «Культура пам'яті» / „Erinnerungskultur” Місце проведення - м. Берлін, організатор - dAch gGmbH „Projekte für die Offene Gesellschaft“, 23.07.-30.07.2023.