Skip to main content

Олійник Лідія Володимирівна

ОЛІЙНИК ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Олійник Лідія Володимирівна

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Коротке резюме:

Закінчила факультет німецької мови КДЛУ, кваліфікація філолога, викладача німецької, англійської мов та зарубіжної літератури.

У 2010 - 2014 рр. навчалася в аспірантурі НТУУ «КПІ», у 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Синонімія в німецькомовному молодіжному слензі" з спеціальності 10.02.04 – германські мови.

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови НТУУ «КПІ» з 1999 року.

Відповідальний секретар відбіркової комісії факультету лінгвістики 2017-2020.

Контакти: (044)406-83-11, lidiaol1976@ukr.net

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua https://ktppnm.kpi.ua/node/519

Профіль Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=W6b_hMMAAAAJ

Викладає:

Порівняльна типологія. Порівняльна лексикологія.

Практикум з мовної комунікації (друга мова).

Практичний курс перекладу з другої німецької мови.

Друга німецька мова (практичний курс).

Наукові інтереси: семантика, соціолінгвістика

Публікації (основні):

1. Олійник Л. В. Термінологічний статус поняття молодіжного сленгу / Л. В. Олійник // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД». – Вип. 2(15). – 2017. – С. 86 -89. (Фахове видання).

2. Олійник Л. В. Семантична адаптація англомовних запозичень у сучасній німецькій мові та молодіжному слензі (порівняльний аспект) / Л. В. Олійник // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД». – Вип. 11-12, Ч. 2. – 2016. – С. 107-110. (Фахове видання).

3. Олійник Л. В. Синонімія в німецькому молодіжному слензі / Л. В. Олійник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія». – Вип. 60. – 2016. – С. 204-206. (Фахове видання).

4. Олійник Л. В. Тематичний розподіл іменників та дієслів німецькомовного молодіжного сленгу / Л. В. Олійник // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф. – Вип. 154. – 2017. – С. 481-484. (Фахове видання).

5. Олійник Л. В. Специфіка номінації в німецькому молодіжному слензі / Л. В. Олійник // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – Кн. 1. –      С. 158-161. (Фахове видання)

 

Методична робота:

Автор курсів «Практикум з мовної комунікації (друга мова)», «Практичний курс галузевого перекладу з другої німецької мови».

Підвищення кваліфікації за останні роки:

Стажування за програмою «Європейська освіта в контексті сталого розвитку: передовий досвід та глобальні тенденції» у європейських університетах Словаччини та Польщі 24 – 29 березня 2019 року Банська Бистриця – Краків – Кошице.

 

Організаційно-виховна діяльність:

Відвідування культурних та освітніх заходів Гете – інституту в Україні, проведення виховних бесід.