Skip to main content

Олійник Лідія Володимирівна

ОЛІЙНИК ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Олійник Лідія Володимирівна

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Коротке резюме:

У 1999 закінчила факультет німецької мови КДЛУ, кваліфікація філолога, викладача німецької, англійської мов та зарубіжної літератури.

У 2010 - 2014 рр. навчалася в аспірантурі НТУУ «КПІ», у 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Синонімія в німецькомовному молодіжному слензі» із спеціальності 10.02.04 – германські мови.

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови  Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»з 1999 року.

Член РГ з розроблення ОНП «Філологія» третього рівня вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 035 Філологія.

Організаційно-виховна діяльність:

  1. Проведення онлайн зустрічей зі студентами для виховних бесід на суспільні теми.
  2. Дійсний член громадської організації «Всеукраїнська асоціація українських германістів».

Профорг кафедри.

Контакти: (044) 204-83-11, lidiaol1976@ukr.net 

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua  https://ktppnm.kpi.ua/node/519 

Профіль Google Scholar  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=W6b_hMMAAAAJ

Викладає:

Порівняльна типологія. Порівняльна лексикологія.

Практикум з мовної комунікації (друга мова)

Друга німецька мова (практичний курс).

 

Наукові інтереси:  семантика, соціолінгвістика

Публікації (основні):

1. Gaman, I., Oliinyk, L., Chaikovska, O., Bezzubova, O. & Paustovska, M. Comparing the efficiency of podcasts and mobile applications in the study of the German language by university students. Venezuela : Revista Eduweb [Електронний ресурс]: 2022. Vol. 16 (3), C. 245–260.

2. Oliinyk L., Romaniuk N., Kuznetsova H., Horbenko I., Senchylo-Tatlilioglu N. The impact of digital and Internet technologies on language development. Revista Eduweb, 2022. № 16(3). С. 41-54.

3.Олійник Л.В.  Структурно-семантична характеристика топонімів федеративної землі Шлезвіг-Гольштейн. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 33 (72) №5, 2022. С. 207 – 212.

4.Олійник Л.В., Тарасенко О.Ю. Способи відтворення соціокультурних лакун у німецькомовному перекладі твору Юрія Андруховича «Дванадцять обручів». Закарпатські філологічні студії. Випуск 25, Том 2, 2022. С. 18 – 22.

5. Олійник Л.В. Місце молодіжного сленгу у структурі мовних варіантів німецької мови // Наукові записки. – Випуск 175 – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2019. С. 63‑67

Методична робота:

Інтенсивний тренінг - підготовка до ЄВІ з німецької мови = Intensivtraining – Vorbereitung für Einheitliche Aufnahmeprüfung ЄВІ im Deutschen: навч. посібник для студентів технічних, гуманітарних та соціально-економічних спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. : І. А. Гаман, Л. В. Олійник, О. Ю. Чайковська. – Електронні текстові дані. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 153 с.

НІМЕЦЬКА МОВА = DEUTSCH: навч. посіб. для студ. спеціальності 035  «Філологія»/КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Л.В. Олійник, Н.П. Башук – Електронні текстові дані. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 134 с.

Розробник навчально-методичних матеріалів (навчальні та робочі програми, силабуси) до дисциплін «Практикум з мовної комунікації та перекладу (друга мова)», «Академічне письмо та наукова комунікація іноземною мовою. Академічне письмо іноземною мовою», «Академічне письмо та наукова комунікація іноземною мовою. Риторика наукового спілкування іноземною мовою», «Практика усного та писемного мовлення (німецька). Рівень В2», «Практика усного та писемного мовлення (німецька). Рівень В1», та до кредитного модуля «Порівняльна типологія. Порівняльна лексикологія».

Підвищення кваліфікації та стажування за останні роки:

  1. Стажування за програмою «Європейська освіта в контексті сталого розвитку: передовий досвід та глобальні тенденції» у європейських університетах Словаччини та Польщі 24 – 29 березня 2019 року Банська Бистриця – Краків – Кошице.
  2. Підвищення кваліфікації за програмою «Міжнародні проекти: написання, подання, виконання» 07.05. 2021 – 18.06.2021, КПІ імені Ігоря Сікорського, Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти».