Skip to main content

Дзикович Ольга Володимирівна

ДЗИКОВИЧ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Дзикович Ольга Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент

доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької моми

 

Коротке резюме:

Закінчила факультет лінгвістики НТУУ «КПІ», кваліфікація перекладача німецької та англійської мов.

У 2012 році закінчила аспірантуру, у 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Лінгвопрагматичний аспект телевізійного дискурсу на матеріалі текстів німецькомовних анонсів ток-шоу" із спеціальності 10.02.04 - германські мови.

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 2005 року.

 

Організаційно-виховна діяльність:

Проведення культурних заходів зі студентами з країнознавства за підтримки лекторів DAAD; участь в організації Літньої школи перекладу; член журі на Фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Секція "Німецька мова"; дійсний член громадської організації «Всеукраїнська асоціація українських германістів»

Відповідальна за репрезентацію структурного підрозділу у соц-мережах та звітність про працевлаштування випускників.

Контакти: (044) 204-83-11, dzykovich@gmail.com телеграм @dzykovich

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua http://intellect.ktppnm.kpi.ua/profile/dov71

Профіль Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=RH9ST28AAAAJ

Викладає:

Лінгвокраїнознавство

Основи перекладознавства

Основи теорії мовної комунікації

Німецьку мову (основну, практичний курс)

 

Наукові інтереси:  прагматичний аспект комунікації, текстова лінгвістика

Публікації (основні):

1. Дзикович О.В., Писаренко А.О. Phänomen der politischen Korrektheit und Tabuisierungen in der multikulturellen Gesellschaft // Науковий вісник міжнар. гум. ун-ту. Серія Філологія, зб. наук. пр. – випуск 37, т. 4. Одеса, 2018.

2. Дзикович О.В. Тексти пісень сучасних німецьких виконавців у дзеркалі культури мовлення / О.В. Дзикович, Р.В. Весельська // Львівський філологічний часопис. Випуск 6. Львів, 2020. С. 60-65.

Методична робота:

Німецька мова «В1+»: поглиблене вивчення: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Уклад. В.М. Білицька, О.В. Дзикович, Н.О. Моісєєва. К.: НТУУ «КПІ», 2015. 184 с. № протокола метод. ради 6; дата 30.06.2015

Німецька мова В2-С1: комплексний аудіотренінг: навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів / Уклад. О.В. Дзикович, Н.О. Моісєєва. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 294 с. Протокол № 6; Дата 12.06.2017

Підвищення кваліфікації за останні роки:

1. Вид документу: сертифікат. Місце проведення: Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Термін проведення: квітень 2018 року. Тема: «Deutschlandakademie» (28 годин)
2. Вид документу: сертифікат ІПО КПІ. Місце проведення м.Київ. Тема: «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності»
Термін проведення: квітень-червень 2018 року. (108 годин)