Skip to main content

Гаман Ірина Анатоліївна

ГАМАН ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

-

Кандидат філологічних наук

Старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Коротке резюме:

Закінчила факультет лінгвістики НТУУ «КПІ», кваліфікація викладача, перекладача німецької та англійської мов. У 2012 році закінчила магістратуру Європейського університету Віадріна (Німеччина) за освітньою програмою «Intercultural Communication Studies».

У 2017 році закінчила аспірантуру НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», у 2020 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Лінгвостилістичні характеристики текстів німецькомовних путівників по зоопарку» зі спеціальності 10.02.04 - германські мови.

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 2009 року.

Відповідальна за рейтингування НПП кафедри, формування додатків до дипломів європейського зразка.

Контакти: (044)406-83-11, sternchen_87@ukr.net

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua http://intellect.ktppnm.kpi.ua/profile/gia14

Профіль Google Scholar https://scholar.google.ru/citations?user=ZwzpE1cAAAAJ&hl=ru

Викладає:

Німецька мова (основна, практичний курс)

Послідовний переклад

Теорія і практика копірайтингу

Наукові інтереси: стилістика та лінгвістика тексту, теорія жанрів, міжкультурна комунікація, усний послідовний переклад, лінгвістика емоцій, фразеологія

Публікації (основні):

1. Гаман І.А. Прагмалінгвістичний підхід до аналізу тексту. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал. Чернівці: «Родовід», 2017. Вип. 1 (14). С. 108–112.

2. Гаман І.А. Kontextuelle Einbettung der Textsorte «Zooführer». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : збірник наукових праць. Херсон : ХДУ, 2018. Вип. 31. С. 150–155.

3. Гаман І.А. Засоби когерентності тексту в тематичній структурі. Закарпатські філологічні студії. Херсон : «Гельветика», 2019. Вип. 9. Т.1. С. 63–67. 

4. Gaman I.A. Zooführer als Textsorte: Eine exemplarische Analyse mithilfe des integrativen Ansatzes. Ansätze-Begründungen-Maßstäbe. Germanica Wratislaviensia [Red. Joanna Szczęk]. Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2016. № 141. Р. 211–224.

5. Gaman I., Jungbluth K. Como formar um público culto? Necrológio para a tradição discursiva Guiade Parque Zoológico. How to form cultivated and refined visitors?  Bidding farewell to the discourse tradition Guide of the Zoological Garden Tradições Discursivas: faces e interfaces dahistoricidade da linguae do texto [editor Valéria Severina Gomes]. Brasilien: Labor Histórico [Електронний ресурс]: 2018. Vol. 4, N. 2. С. 13–33. Режим доступу: https://revistas.ufrj.br/index.php/lh/article/view/17495/10744

Методична робота:

Розробник навчально-методичних матеріалів (навчальні та робочі програми, силабуси, контрольні, екзаменаційні і залікові завдання) до дисциплін «Німецька мова (основна, практичний курс)» та «Послідовний переклад».

Підвищення кваліфікації за останні роки:

  1. Перебування в Європейському університеті Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері, Німеччина) в рамках написання кандидатської дисертації (на тему «Entstehung und Entwicklung von Textsorten) з 01.10.2016 р. до 31.01.2017 р. (стипендія DAAD).
  2. «Використання мультимедійних технологій та web-ресурсів у навчальному процесі для дисципліни «Німецька мова як іноземна», Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, листопад-грудень 2018.
  3. «Розроблення веб-сторінки викладача», Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ», 17.02.2014-10.04.2014 р.

 

Організаційно-виховна діяльність:

Куратор групи; член журі на Фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Секція "Німецька мова"; дійсний член громадської організації «Всеукраїнська асоціація українських германістів».