Skip to main content

Гаман Ірина Анатоліївна

ГАМАН ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Гаман Ірина Анатоліївна

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Коротке резюме:

Закінчила факультет лінгвістики НТУУ «КПІ» у 2009 році (кваліфікація викладача, перекладача німецької та англійської мов), у 2012 році отримала диплом магістра Європейського університету Віадріна (Німеччина) за освітньою програмою «Intercultural Communication Studies».

У 2017 році закінчила аспірантуру НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», у 2020 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Лінгвостилістичні характеристики текстів німецькомовних путівників по зоопарку» зі спеціальності 10.02.04 - германські мови.

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 2009 року.

 

Організаційно-виховна діяльність:

  1. Членкиня журі секції «Німецька мова» ІІІ (фінального) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України (2020-2023 рр.)
  2. Куратор групи, організаційно-виховна робота серед студентів.
  3. Членкиня громадської організації «Всеукраїнська асоціація українських германістів».

 

Відповідальна за рейтингування НПП кафедри, формування додатків до дипломів європейського зразка

Контакти: (044)406-83-11, sternchen_87@ukr.net

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua http://intellect.ktppnm.kpi.ua/profile/gia14

Профіль Google Scholar https://scholar.google.ru/citations?user=ZwzpE1cAAAAJ&hl=ru

Викладає:

Практикум з мовної комунікації та перекладу (німецька мова)

Усний послідовний переклад

Теорія і практика копірайтингу

Наукові інтереси:  стилістика та лінгвістика тексту, теорія жанрів, міжкультурна комунікація, усний послідовний переклад, лінгвістика емоцій, фразеологія

 

Публікації (основні):

1. Gaman I., Jungbluth K. Como formar um público culto? Necrológio para a tradição discursiva Guiade Parque Zoológico. How to form cultivated and refined visitors?  Bidding farewell to the discourse tradition Guide of the Zoological Garden Tradições Discursivas: faces e interfaces dahistoricidade da linguae do texto [editor Valéria Severina Gomes]. Brasilien: Labor Histórico [Електронний ресурс]: 2018. Vol. 4, N. 2. С. 13–33. Режим доступу: https://revistas.ufrj.br/index.php/lh/article/view/17495/10744

2. Гаман І.А. Засоби когерентності тексту в тематичній структурі. Закарпатські філологічні студії. Херсон : «Гельветика», 2019. Вип. 9. Т.1. С. 63–67

3. Гаман І. А., Лисюк Б.О. Тематична структура текстів інтернет-медіа про вакцинацію. Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія: «Філологія». Том 15 (83). Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2022. С. 84–87.

4. Gaman, I., Oliinyk, L., Chaikovska, O., Bezzubova, O. & Paustovska, M. Comparing the efficiency of podcasts and mobile applications in the study of the German language by university students. Venezuela : Revista Eduweb [Електронний ресурс]: 2022. Vol. 16 (3), C. 245–260.

5. Гаман І. А., Чайковська О.Ю. Problematik vom Arzt-Patienten-Verhältnis im Kommunikationsbereich „Medizin“. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 34 (73) № 2, 2023. Ч. 2. С. 95-100.     

 

Методична робота:

Інтенсивний тренінг - підготовка до ЄВІ з німецької мови = Intensivtraining – Vorbereitung für Einheitliche Aufnahmeprüfung ЄВІ im Deutschen: навч. посібник для студентів технічних, гуманітарних та соціально-економічних спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. : І. А. Гаман, Л. В. Олійник, О. Ю. Чайковська. – Електронні текстові дані. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 153 с.

Розробник навчально-методичних матеріалів (навчальні та робочі програми, силабуси) до дисциплін «Практикум з мовної комунікації та перекладу (німецька мова)», «Теорія і практика копірайтингу», «Усний послідовний переклад».

 

Підвищення кваліфікації за останні роки:

1. Проходження курсу підвищення кваліфікації в рамах семінарів для викладачів німецької мови «Тематика Відкритого суспільства» / „Seminare zu Thematiken der Offenen Gesellschaft Seminar für Deutsch-Lehrer*innen aus Osteuropa Berlin“. Тема семінару – «Культура пам'яті» / „Erinnerungskultur” (м. Берлін, організатор - dAch gGmbH „Projekte für die Offene Gesellschaft“), 24.06.-01.07.2023.

2. Участь у програмі академічних обмінів “Erasmus+ dla Ukrainy. Staff Training Mobility Learning Programme”, Ringvorlesung (доповідь на тему “Zoologische Gärten als Spielfeld von Grenzauflösungen”). Вроцлав, Вроцлавський університет. Інститут германської філології (Wydzial Filologiczny. Instytut Filologii Germanskiej), 27.07.–20.09.22.

3. Участь у міжнародній конференції: Internationale Tagung „Tage der Angewandten Linguistik V: Institution – Text – Raum“. Доповідь на тему Epochenwandel – Zoo-Wandel – Zooführerwandel. Wroclaw, Uniwersytet Wroclawski. Wydzial Filologiczny. Instytut Filologii Germanskiej + Technische Universität Dresden, Institut für Germanistik und Medienkulturen. Professur für Angewandte Linguistik, 07.07.2022.

4. Участь у колоквіумі «Linguistisches Kolloquium. Treffen 10»; доповідь на тему «Linguostilistische Besonderheiten der deutschsprachigen Zooführer (Bekanntschaft mit einer bedrohten Textsorte)». Вроцлав, Вроцлавський університет, Інститут германської філології, 23.03.2021.

5. Стажування «Використання мультимедійних технологій та web-ресурсів у навчальному процесі для дисципліни «Німецька мова як іноземна», Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, листопад-грудень 2018.