Skip to main content

Баклан Ірина Миколаївна

БАКЛАН ІРИНА МИКОЛАЇВНА

баклан

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Коротке резюме:

У 2009 році з відзнакою закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Трудову діяльність розпочала з 2009 року на посаді викладача кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

З листопада 2012 р. навчалася за денною формою в аспірантурі Національного авіаційного університету, яку успішно закінчила 31 жовтня 2015 року.

З листопада 2015 р. прийнята на посаду старшого викладача кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Із січня 2018 року до теперішнього часу обіймає посаду доцента кафедри.

Відповідальна за впровадження та супровід системи «Електронний кампус» на кафедрі, перевірку кваліфікаційних робіт на ознаки академічного плагіату за допомогою системи UniCheck, організацію розміщення в ElAKPI наукових та освітніх матеріалів кафедри.

Контакти: (044) 204-83-11, iralex87@bigmir.net, https://t.me/iryna_baklan (Telegram)

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua http://intellect.ktppnm.kpi.ua/profile/bim17

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=CdfVps8AAAAJ&hl=ru&cstart=0&pagesize=20

Викладає:

Практичний курс перекладу

Практикум з усного перекладу

Теорія перекладу

Переклад та редагування фахових текстів

Сучасна транслатологія

Наукові інтереси: фаховий переклад, усний двосторонній переклад, функціональний переклад, прагматичні аспекти перекладу, технології перекладу.

Публікації (основні):

1. Баклан І. М. Відтворення безеквівалентної лексики під час перекладу німецькомовної юридичної літератури // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: Науковий журнал. Одеса, 2018. Випуск 32. С. 136–139.

2. Баклан І. М. Труднощі відтворення модальності в перекладі німецькомовної інформаційно-довідкової документації українською мовою // Львівський філологічний часопис: науковий журнал. Львів, 2018. Випуск 3. С. 11–15.

3. Баклан І. М. Компресія в перекладі німецькомовних інструкцій з експлуатації українською мовою / І. М. Баклан І. М., К. Р. Піддячий // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: науковий журнал. Одеса, 2018. Випуск 36. Том 2. С. 124–127.

4. Баклан І. М. Переклад назв документів галузі міжнародного права (на матеріалі німецько-українських міжнародних угод) / І. М. Баклан, М. В. Бугайова // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2018. Випуск 21. Том 1. С. 62–66.

5. Баклан І. Відтворення англомовних елементів у перекладі німецьких публіцистичних текстів українською мовою / А. Гудманян, І. Баклан // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. Київ, 2020. Випуск 41. С. 17–21. DOI: 10.18372/2520-6818.41.14567

6. Баклан І.М. Проблематика перекладу німецької спеціальної лексики галузей кораблебудування та судноплавства / І. М. Баклан, Д. С. Каплінська // Молодий вчений: Філологічні науки. 2020. №10 (86). С. 467–472.

Методична робота:

Співавторка підручника:

1. Баклан І. М. Основи перекладу – міст між теорією і практикою (німецько-український напрям): підручник / Г. Л. Лисенко, І. М. Баклан, З. В. Чепурна. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. 204 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29034

Підвищення кваліфікації за останні роки:

1. 5 квітня 2016 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство.

2. 14–20 серпня 2017 р. – підвищення кваліфікації у Люблінському науково-технологічному парку (м. Люблін, Республіка Польща) за темою «Innovative educational technologies: experience of the European Union and its introduction into the process of training philologists» / «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки філологів».

Організаційно-виховна діяльність:

1. Куратор групи ЛН-71.

2. Член громадської організації «Українська спілка германістів вищої школи».

3. Секретар екзаменаційної комісії кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови.