Skip to main content

Баклан Ірина Миколаївна

БАКЛАН ІРИНА МИКОЛАЇВНА

баклан

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Коротке резюме:

У 2009 році з відзнакою закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Трудову діяльність розпочала з 2009 року на посаді викладача кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

З листопада 2012 р. навчалася за денною формою в аспірантурі Національного авіаційного університету, яку успішно закінчила 31 жовтня 2015 року.

З листопада 2015 р. прийнята на посаду старшого викладача кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

5 квітня 2016 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство.

Із січня 2018 року до теперішнього часу обіймає посаду доцента кафедри.

Організаційно-виховна діяльність:

  1. Куратор групи ЛН-11.
  2. Дійсна членкиня ГО «Всеукраїнська асоціація українських германістів».
  3. Секретар екзаменаційної комісії кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови.

Відповідальна за впровадження та супровід системи «Електронний кампус» на кафедрі, організацію розміщення в ElAKPI наукових та освітніх матеріалів кафедри, дипломне проєктування та випускну атестацію здобувачів.

Контакти: https://t.me/iryna_baklani.baklan.kpi@gmail.com

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua
https://intellect.kpi.ua/profile/bim17   

Профіль Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=CdfVps8AAAAJ&hl=ru&cstart=0&pagesize=20

Викладає:

Теорія перекладу

Переклад та редагування фахових текстів

Практичний курс іноземної мови

Практикум з мовної комунікації та перекладу

Іноземна мова для наукової діяльності

Юридичний переклад

Переклад у сфері дипломатичних відносин

Друга німецька мова (практичний курс)

Наукові інтереси:  фаховий переклад, прагматичні аспекти перекладу, технологія перекладу, юридичний переклад

Публікації (основні):

1. Баклан І. М. Компресія в перекладі німецькомовних інструкцій з експлуатації українською мовою / І. М. Баклан, К. Р. Піддячий // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2018. Серія: Філологія. Том 2, № 36. С. 124–127. URL: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v36/part_2/36.pdf

2. Баклан І. Відтворення англомовних елементів у перекладі німецьких публіцистичних текстів українською мовою / А. Гудманян, І. Баклан // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. Київ, 2020. Випуск 41. С. 17–21. URL: https://doi.org/10.18372/2520-6818.41.14567

3. Баклан І. М. Переклад німецьких юридичних термінів-композитів зі складником Ordnung українською мовою // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Т. 2, № 49. С. 126–130. URL: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.49-2.28

4. Баклан І. М. Лексико-семантичні аспекти перекладу німецьких неологізмів галузі «МОДА» / А. Г. Гудманян, І. М. Баклан // Нова Філологія. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. №83. С. 52–58. URL: https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-7

5. Баклан І. М. Адаптація реклами німецької автомобільної промисловості під час перекладу українською мовою / І. М. Баклан, К. І. Нестерова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Том 2, № 51. С. 76–79. URL: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.51-2.19

6. Гудманян А., Баклан І. Переклад німецьких термінів галузі «ОСНОВНІ ВИДИ ВИДАНЬ» українською мовою // Advanced Linguistics. 2023. № 11. С. 42–52. URL: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2023.11.277703

7. Баклан І., Ковальська А. Відтворення концептуальних метафор під час перекладу промов О. Шольца українською мовою // Актуальні питання гуманітарних наук. 2023. Т. 1, № 65. С. 122–127. URL: https://doi.org/10.24919/2308-4863/65-1-19

Методична робота:

1. Основи перекладу – міст між теорією і практикою (німецько-український напрям) : підручник / Г. Л. Лисенко, І. М. Баклан, З. В. Чепурна. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. 204 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29034

2. Практичний курс перекладу : підруч. для здобувачів ступеня бакалавра спец. «Філологія», спеціалізації «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька» / А. Г. Гудманян, І. М. Баклан ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. 180 с. Бібліогр. : с. 155–163. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50366

Підвищення кваліфікації за останні роки:

  1. Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle (програма підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського з 03.12.2021 р. по 17.01.2022 р.)
  2. Академічна доброчесність (програма підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського з 28.11.2022 р. по 02.02.2023 р.).