Skip to main content

Труцуненко Ірина Іванівна

ТРУЦУНЕНКО ІРИНА ІВАНІВНА

-

Старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Коротке резюме:

Закінчила факультет німецької мови КДЛУ, кваліфікація філолога, викладача німецької, англійської мов та зарубіжної літератури.

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови НТУУ «КПІ» з 1998 року.

Відповідальна за вступ до магістратури

Контакти: (044) 204-83-11, iratru@ukr.net , +380 50 544 44 37 (telegram)

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua https://intellect.kpi.ua/profile/tii9

Профіль Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=DTPYeF4AAAAJ&hl=ru

Викладає:

Вступ до романо-германського мовознавства. Історія німецької мови.

Німецька мова(основна)

Друга німецька мова

Практична фонетика німецької мови

Наукові інтереси: методика навчання іноземних мов та перекладу, перекладознавство, германська філологія

Публікації (основні):

1. Gutnyk V., Solomko S., Paustovska M., Slaba O., Trutsunenko I. Formation of foreign language communicative competence of students of higher education institutions / Valentyna Gutnyk, Sorina Solomko, Marianna Paustovska, Oksana Slaba, Iryna Trutsunenko // AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. –  SPECIAL ISSUE NO.: 11/01/XVI. (VOL. 11, ISSUE 1, SPECIAL ISSUE XVI.) THE CZECH REPUBLIC – 154p. – (p.123-130). http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110116/PDF/110116.

2. Труцуненко І.І., Тарасенко О.Ю. Тексти німецькомовних інструкцій до побутових приладів, та особливості їх перекладу українською  / Международный научный журнал "Интернаука". URL: https://www.inter-nauka.com  // І.І. Труцуненко, О.Ю. Тарасенко. - Издательский дом "Интернаука", 2021.; Url -  https://www.inter-nauka.com/issues/2021/6/7237

3. Труцуненко І.І., Мойсієнко Г.С. Перекладацькі трансформації німецькомовного рекламного тексту в галузі автомобілебудування / Международный научный журнал "Интернаука". URL: https://www.inter-nauka.com  // І.І. Труцуненко, Г.С. Мойсієнко. - Издательский дом "Интернаука", 2021.; Url -  https://www.inter-nauka.com/issues/2021/6/7237

4. Труцуненко І.І., Барладюга А.С. Полікомпонентні іменники в усному побутовому мовленні / Международный научный журнал "Интернаука". URL: https://www.inter-nauka.com  // І.І. Труцуненко, А.С. Барладюга. - Издательский дом "Интернаука", 2018.; Url - https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15313001403541.pdf

5. VI Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання; назва доповіді - «Навчання творчого монологічного мовлення іноземною мовою засобами театральної педагогіки»; автори - Труцуненко І.І. , Паустовська М.В.; місце проведення - м. Київ; дата проведення: 18.05.2017.

Підвищення кваліфікації за останні роки:

  1. Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК НОМЕР  02070921/ 001569-17 з 18.01.2017 по 27.02.2017;  за програмою «Основи EXEL 2010/13 для викладачів».
  2. DAAD-Fortbildungsseminar Deutsch als Fremdsprache, zum Thema “Literarische Übersetzung – Die Rolle der Übersetzungserfahrung in der Unterrichtspraxis“ , 27. November 2017.
  3. DAAD-Fortbildungsseminar Deutsch als Fremdsprache, zum Thema „Zur aktuellen politischen Situation in Deutschland – Jamaika. GroKO und die AfD – wie sieht Deutschland nach der Bundestagswahl 2017 aus“, 13.Dezember 2017.

 

Організаційно-виховна діяльність:

1 Координатор навчально-організаційної роботи ФЛ.

2. Членкиня робочої групи ФЛ з організації навчального процесу.

3. Куратор групи ЛН-31.  

4. Членкиня Науково-методичної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського зі спеціальності 035 «Філологія»; 5. Членкиня комісії з тестування рівня володіння іноземними мовами ФЛ.

6. Членкиня Української спілки германістів вищої школи.