Skip to main content

БАШУК НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

БАШУК НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

-

Старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Коротке резюме:

Закінчила факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка у 1990 р., спеціальність: романо-германські мови і література; кваліфікація: філолог, викладач німецької і англійської мов, перекладач німецької мови.

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 1995 року.

Організаційно-виховна діяльність:

1. Членкиня Всеукраїнської спілки викладачів перекладу / Ukrainian Translator Trainers Union.

Контакти: (044) 204-83-11 nataliabaschuk.fl@gmail.com , +380 67 5288121 (telegram)

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua 

http://intellect.ktppnm.kpi.ua/profile/bnp2

Профіль Google Scholar  

https://scholar.google.com/citations?user=1alIWiwAAAAJ&hl=ru

Викладає:

Друга німецька мова (практичний курс)

Практичний курс іноземної мови

Практичний курс перекладу з другої німецької мови

Практичний курс іноземної мови професійного спрямування.

Наукові інтереси: міжкультурна комунікація, методика викладання іноземної мови, переклад, пареміологія

Публікації (основні):

1. Башук Н. П. Kонцепт Geld/гроші в пареміях німецької та української мов// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: Збірник наукових праць. Випуск 37. том 4. Одеса, 2019. С.9-12;

2. Репрезентація взаємин батьків та дітей в пареміях української та німецької лінгвокультур// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: Збірник наукових праць. Випуск 48 том 4. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика». –  2021. – С. 22-25

3. Концепт «РОБОТА/ARBEIT в українській та німецькій лінгвокультурах// Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка/ [редактори-упорядники М.Пантюк, А.Душний, В.Ільницький, І.Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип.48. том 3. С.23-29

4. Вербалізація концепту БОГ/GOTT в українській та німецькій мовних картинах світу// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: Збірник наукових праць. Випуск 53 том 1. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 11-14

5. Башук Н.П. Об’єктивація концепту ЗДОРОВ’Я/GESUNDHEIT на основі українських та німецьких паремійних одиниць// Науковий вісник  Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: Збірник наукових праць. Випуск 59 том 1.  Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 21-24

Методична робота:

Deutsch [Електронний ресурс]: навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Германські мови та літератури (переклад включно, перша – англійська)» спеціальності 035 «Філологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. В. Олійник, Н. П. Башук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,78 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 134 с.

Розробник навчально-методичних матеріалів (навчальні та робочі програми, силабуси) до дисциплін: «Друга іноземна мова (німецька мова В 2.1)», «Друга іноземна мова (німецька мова В 2.2)», «Третя іноземна мова (німецька мова, рівень В 1.1)», «Практикум галузевого перекладу (друга мова)», «Практичний курс перекладу з другої німецької мови. Технічні науки», «Практичний курс перекладу з другої німецької мови: суспільні науки».                      

Підвищення кваліфікації за останні роки:

1.Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК НОМЕР 02070921/ 006314-21 з 20.01.21 по 02.03.21; за програмою «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності».