Skip to main content

Ворошилова Рената Вікторівна

ВОРОШИЛОВА РЕНАТА ВІКТОРІВНА

Ворошилова Рената Вікторівна

Викладач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Коротке резюме:

У 2022 закінчила факультет лінгвістики НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кваліфікація філолога, викладача, перекладача німецької та англійської мов.

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 2023 року.

Відповідальна за профорієнтаційну діяльність.

Контакти: +380962619580 (Telegram)rweselka@gmail.com

Профіль Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Y0oRmCQAAAAJ

Викладає:

Друга німецька мова (практичний курс)

Практичний курс перекладу. Суспільні науки 1

Основи художнього перекладу

Наукові інтереси:  терміносистема, німецькомовний екодискурс, комунікативно-прагматичні характеристики текстів на екологічну тематику

 

Публікації (основні):

  1. Дзикович О. В. Весельська Р. В. Тексти пісень сучасних німецьких виконавців у дзеркалі культури мовлення. Львівський філологічний часопис. Випуск 6. Львів, 2019. С. 60–65.
  2. Дзикович О. В. Туришева О. О. Весельська Р. В. Sprachspezifische Besonderheiten sowie Korrelation der deutschen und ukrainischen Ökodiskurse. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. Дрогобич, 2021. № 16. С. 31–37.
  3. Дзикович О. В. Туришева О. О. Весельська Р. В. Німецькомовний екодискурс: базові характеристики терміносистеми. (Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія : зб. наук. праць. Одеса, Видавничий дім «Гельветика», 2022. № 55. С. 13–17.
  4. Ворошилова Р. В., Іваненко С. М. Комунікативно-прагматичні характеристики німецькомовних вебінарів на кліматичну тематику. Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». № 18 (86) / 2023. Острог, 2023. С. 3-8.