Skip to main content

Буртан Аліна Віталіївна

БУРТАН АЛІНА ВІТАЛІЇВНА

Буртан Аліна

Викладач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Коротке резюме:

У 2020 закінчила факультет зарубіжної філології ТНУ ім. В.І. Вернадського,  германські мови та літератури (переклад включно), перша мова - німецька, кваліфікація викладача німецької мови.
З 2020-2023 працювала асистентом на  кафедрі зарубіжної літератури ТНУ ім. В.І. Вернадського.

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 2023 року.

Організаційно-виховна діяльність:

  1. Дійсний член громадської організації «Платформа студентської журналістики».  Сертифікат № 00012

Відповідальна за сервіс перевірки на плагіат UNICHECK.

Контакти: (050)523-69-06, alinalyashenko2001@gmail.com

Викладає:

Третя іноземна мова (німецька)

Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1

Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2

Наукові інтереси:  англіцизми, запозичення, молодіжний сленг

Публікації (основні):

1. Ляшенко А. В. Фонетичні та граматичні запозичення у сучасному німецькомовному дискурсі. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: «Філологія». Том 32 (71). Київ: Вид-во Таврійський національний університет ім В. І. Вернадського, 2021. С. 154–160. http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/5_2021/part_1/29.pdf

2. Шеремет А. В., Гурська Л. І., Ляшенко А. В. Застосування стратегій тімбілдингу на практичних заняттях з іноземної мови з використанням технологій дистанційного навчання. Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. Серія: «Педагогічні науки» Том 53 (1). Глухів: Вид-во Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 2023. С. 170–174. https://drive.google.com/file/d/1Hg0ZH3cq0Dfq6oin8ryQz79WQke0dulc/view

3. Ляшенко А. В. Лист читача як різновид жанру «Лист» і його функціональна специфіка. Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія: «Філологія». Том 18 (86). Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2023. С. 72-75 https://drive.google.com/drive/folders/139Rro8eG8De6QUI7wO31m2bssBdrwcTY

4. Подлевська Н. Л., Буртан А. В., Чухно Т. В. Дослідження перетину філології й перекладознавства: стратегії міждисциплінарних досліджень. Вісник науки та освіти. Серія: «Філологія». Том 9 (15). Київ: Вид-во Електронний журнал «Вісник науки та освіти», 2023. С. 162-175 http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/6626

Методична робота:

  1. Методичні рекомендації для підготовки до вступного екзамену з іноземної мови для вступників рівня вищої освіти «Магістр» / укл. Семенець О.С., Домніч В.Г., Поджіо Т.Ю., Хоменко О.А., Юрченко О.О., Ляшенко А.В. Київ, 2021. 50 с.   https://cutt.ly/QCa49TI

Підвищення кваліфікації за останні роки:

  1. «Відкрита освіта та технології дистанційного навчання», Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти м. Київ, березень-жовтень 2021р.
  2. „Active citizens. Globally connected, locally engaged“ British council м. Київ, 15-21 листопада 2021.
  3. «Особливості розроблення та змістовного наповнення навчальних  програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти», Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, 20-21 грудня 2022. Сертифікат 38282994/5325-22.