Skip to main content

Положення про переведення між освітніми компонентами для всіх студентів окрім спеціальності 035