Skip to main content

До уваги магістрантів!

До вашої уваги – навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 035 «Філологія» КПІ ім. Ігоря Сікорського “Магістерська дисертація: Вимоги та рекомендації до підготовки і захисту”, укладачі: С. В. Федоренко, О. П. Демиденко, Ю. В. Шаранова.