Skip to main content

Чепурна Зінаїда Володимирівна

ЧЕПУРНА ЗІНАЇДА ВОЛОДИМИРІВНА

Чепурна Зінаїда Володимирівна

Старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Коротке резюме:

Закінчила факультет німецької мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, кваліфікація вчителя німецької та англійської мов.

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 1999 року.

 

Організаційно-виховна діяльність:

  1. Дійсний член громадської організації «Всеукраїнська спілка викладачів перекладу».
  2. Відповідальна за проведення Ректорського контролю на КТППНМ.

Відповідальна за ректорський контроль на кафедрі і на факультеті.

Контакти: (044)204-83-11, email  zinaida0402@ukr.net, cepurnazina@gmail.com

ПрофільGoogleScholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=B7uhatAAAAAJ&scilu

Викладає:

Німецька мова (основна, практичний курс)

Друга німецька мова (практичний курс)

Німецька мова професійного спрямування

Наукові інтереси: лексико-граматичні трансформації в німецькій і українській мовах, переклад фразеологічних одиниць.

Публікації (основні):

1. Чепурна З. В.  Німецький  прикметник-ойконім як маркер історії і культури. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: Збірник наукових праць. Випуск 53. Том 2. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С.145-148.

2.Чепурна З. В. Der Fremdsprachenunterricht an der nationalen technischen Universität der UkraineIgor Sikorskiy polytechnisches Institut“: die Rationalisierungsmethoden. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський  збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка/ [редактори-упорядники М.Пантюк, А.Душний, В.Ільницький, І.Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика» вип. 48. Том 3, 2022. С.150-155.

3.Чепурна З. В. Вираження модальної характеристики у німецькій публіцистиці. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, Том 33 (72) № 1 ч. 2, 2022. С.118-124.

4. Чепурна З. В. Ойконімія як своєрідний феномен культури. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Випуск 43. Одеса, 2019. С. 111-114.

5. Чепурна З. В. Функціонування іменникa-ойконіма та прикметника-ойконіма в німецькій і українській культурах. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць, Випуск 46, том 3. Видавничий дім «Гельветика» 2020. С.175-179.

6. Chepurna Z. V. Phraselogische wörtliche Übersetzung aus dem Deutschen ins Ukrainische. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» № 59/2023, Том 3, С. 176-179.

http://vestnik-philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=214

7. Chepurna Z. V. Deutsche phraseologische Einheiten (Chrononym) und derer Wiedergabe im Ukrainischen. Knowledge • Education • Law • Managemen • Nauka • Oświata • Pravo • Zarządzanie, № 8 (52) / 2022, С.110-115.

http://kelmczasopisma.com/ua/jornal/79

8. Чепурна З. В. Мотиваційний дискурс промов. Закарпатські філологічні студії, Міністерство освіти і науки України «Ужгородський національний університет», Видавничий дім «Гельветика». Випуск 26, том 1, розділ 6, 2022. С. 231-235.

http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/dlya-avtoriv

 

Методична робота:

1. Підручник Grundlagen des Übersetzens: eine Brücke zwischen Theorie und Praxis (deutsch-ukrainische Richtung).

2.Основи перекладу: міст між теорією і практикою (німецько-український напрям) Grundlagen des Übersetzenseine Brücke zwischen Theorie und Praxis(deutsch-ukrainische Richtung): підручник для студентів спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035. 043 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька/ Лисенко Г.Л., Баклан І.М., Чепурна З.В., КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 204. Затверджено ВР КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол №12 від 24.06.19 року.

 

Підвищення кваліфікації за останні роки: Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» з 20.01.21 по 02.03.21.