Skip to main content

Чепурна Зінаїда Володимирівна

ЧЕПУРНА ЗІНАЇДА ВОЛОДИМИРІВНА

Чепурна Зінаїда Володимирівна

Старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Коротке резюме:

Закінчила факультет німецької мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, кваліфікація вчителя німецької та англійської мов.

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 1999 року.

Відповідальна за ректорський контроль на кафедрі і на факультеті, секретар експертно-кваліфікаційної комісії факультету лінгвістики.

Контакти: (044)204-83-11, e-mail  zinaida0402@ukr.net    cepurnazina@gmail.com

ПрофільGoogleScholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=B7uhatAAAAAJ&scilu

Викладає:

Німецька мова (основна, практичний курс)

Друга німецька мова (практичний курс)

Німецька мова професійного спрямування

Наукові інтереси: лексико-граматичні трансформації в німецькій і українській мовах, переклад фразеологічних одиниць.

Публікації (основні):

1. З. В. Чепурна  Г.Л. Лисенко, «Лексико-граматичні особливості німецького та українського молодіжних сленгів»/Г. Лисенко, З. Чепурна Наукові записки. – Випуск 175 – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2019. – 923.

2.  З. В. Чепурна „Die Funktionsweise des deutschen Jugendslangs“ Міжнародний гуманітарний університет, Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. № 37,  Том 4, , Одеса, 2018, «Міжнародної наукометричної бази даних Іndex Сopernicus Іnternational.

3. З. В. Чепурна «Лексико-граматичні трансформації як один із способів перекладу німецького молодіжного сленгу». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць.  № 37,  Том 3. Одеса, 2018, Міжнародної наукометричної бази даних Іndex Сopernicus Іnternational.

4. З. В. Чепурна «Ойконімія як своєрідний феномен культури». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Випуск 43. Одеса, 2019. С. 111-114.

5. Чепурна З.В. «Функціонування іменникa-ойконіма та прикметника-ойконіма в німецькій і українській культурах». Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць Випуск 46, Том 3. Видавничий дім «Гельветика» 2020. С.175-179.

Методична робота:

Підручник Grundlagen des Übersetzens: eine Brücke zwischen Theorie und Praxis (deutsch-ukrainische Richtung)

Основи перекладу: міст між теорією і практикою (німецько-український напрям) Grundlagen des Übersetzens: eine Brücke zwischen Theorie und Praxis(deutsch-ukrainische Richtung): підручник для студентів спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035. 043 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька/ Лисенко Г.Л., Баклан І.М., Чепурна З.В., КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 204. Затверджено ВР КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол №12 від 24.06. 19 року.

 

Підвищення кваліфікації за останні роки: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» з 20.01.21 по 02.03.21.

Workshop Hueber Verlag „Lehrwerk von Hueber Verlag „Motive“, 24.April 2017

DAAD-Fortbildungsseminar Deutsch als Fremdsprache, zum Thema “Literarische Übersetzung – Die Rolle der Übersetzungserfahrung in der Unterrichtspraxis“ , 27. November 2017

DAAD-Fortbildungsseminar Deutsch als Fremdsprache, zum Thema „Zur aktuellen politischen Situation in Deutschland – Jamaika. GroKO und die AfD – wie sieht Deutschland nach der Bundestagswahl 2017 aus“, 13.Dezember 2017.

Організаційно-виховна діяльність:

  1. Член Вченої ради ФЛ.
  2. Секретар ЕКК ФЛ
  3. Дійсний член громадської організації «Всеукраїнська асоціація українських германістів».
  4. Куратор групи ЛН-91мп