Skip to main content

Моісєєва Наталія Олегівна

МОІСЄЄВА НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА

.

Кандидат філологічних наук, доцент

Доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

 

Коротке резюме:

Закінчила факультет лінгвістики НТУУ «КПІ», кваліфікація перекладача німецької та англійської мов.

У 2012 році закінчила аспірантуру, у 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Аксіологічний потенціал лексичних інновацій у німецькомовному  публіцистичному дискурсі».

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 2005 року.

Організаційно-виховна діяльність:

 1. Член методичної комісії ФЛ
 2. Дійсний член громадської організації «Всеукраїнська асоціація українських германістів».

Відповідальна за методичну роботу на кафедрі.

Контакти: (044) 204-83-11,

n.o.moiseeva.kpi@gmail.com, +380509836010 (telegram)

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua

 http://intellect.ktppnm.kpi.ua/profile/mno12

Профіль Google Scholar

 https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=BfcIVnkAAAAJ

Викладає:

Німецька мова, основна.

Зіставна граматика

Педагогіка вищої школи та методика навчання іноземних мов та перекладу

Практичний курс іноземної мови професійного спрямування

Практичний курс перекладу. Технічні науки

Друга німецька мова (практичний курс).

Наукові інтереси:  лінгвоаксіологія, оцінна семантика, неологія німецької мови

Публікації (основні):

1. Моісєєва Н. О. Семантичні особливості прогресивних конструкцій в сучасній німецькій мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 8(76), С. 68–70.

2. Моісєєва Н. О. Види мовної гри в рекламних текстах німецькомовних брендів та особливості їх перекладу  / О. С. Левковська, Н.О. Моісєєва // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика». Вип. 27. Том 3. 2020. С. 45-50.

3. Моісєєва Н. О. Тематична стратифікація неологічного коронавірусного лексикону сучасної німецької мови // Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 81. Том І. С. 233–237.

4. Моісєєва Н.О., Овсяник С.В. Метафоричне перенесення як засіб увиразнення німецькомовних суспільно-політичних текстів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», Острог : Вид-во НаУОА, 2022. Вип.14(82). С. 62–65.

5. Дзикович О., Моісєєва Н., Штанько А. Машинний переклад: Порівняння результатів та аналіз помилок Deepl та Google Translate. Advanced linguistics. 2023. № 11. С. 78-82.

6. Дзикович О., Моісєєва Н.,Туришева О. Лапідарність як ознака мовної економії. Advanced linguistics. 2023. № 11. С. 53-57.

7. Dolishnia, N., Mahanova, T., Botuzova, Y., Moisieieva, N., & Tsybulska, T. (2023). Fundamentals of developing students’ cognitive abilities in european universities. Revista Eduweb, 17(1), 187-196.

Методична робота:

Розробник навчально-методичних матеріалів (навчальні та робочі програми, силабуси) до дисциплін:

 1. Німецька мова (основна, практичний курс) Рівень володіння рубіжний поглиблений 1. 
 2. Німецька мова (основна, практичний курс) Рівень володіння рубіжний поглиблений 2.
 3. Педагогіка вищої школи та методика навчання іноземних мов та перекладу
 4. Третя іноземна мова (німецька мова А1.1)
 5. Третя іноземна мова (німецька мова А1.2)

Підвищення кваліфікації за останні роки:

 1. Тренінг від ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн», тема зустрічі «Культурологічний аспект уроку іноземної мови: святкування Різдва у Німеччині» (7.12.2021, он-лайн);
 2. Семінар від  «Асоціації українських германістів», тема семінару «Політична компетенція перекладача: інструменти та техніки її формування» (14.12.2021, он-лайн);
 3.  Семінар від DAAD, тема семінару «Німецька із задоволенням» (11.12.2021, он-лайн).
 4. Курси підвищення кваліфікації у «Академія цифрового розвитку». Тема: Цифрові інструменти Google для освіти, базовий рівень (3.10.2022-16.10.2022, он-лайн).
 5. Курси підвищення кваліфікації у «Академія цифрового розвитку». Тема: Цифрові інструменти Google для освіти, середній рівень (17.10.2022-23.10.2022, он-лайн).