Skip to main content

Білицька Вікторія Миколаївна

БІЛИЦЬКА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА

1

Доктор філософії з галузі “Освіта/Педагогіка”, теорія та методика навчання (германські мови)  

Старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

 

Коротке резюме:

У 2003 році закінчила факультет лінгвістики НТУУ «КПІ», кваліфікація викладача, перекладача німецької та англійської мов.

У 2017 році аспірантуру в університеті м. Аугсбург, Німеччина.

У 2018 році захистила дисертацію на тему « Емпіричні дослідження аудіовізуальних стратегій сприйняття студентами німецької мови як іноземної » у формі усного екзамену на філологічно-історичному факультеті університету м. Аугсбург, Німеччина.

У 2019 р. Пройшла процедуру визнання диплому доктора філософії (PhD) університету Аугсбурга, Німеччина, за спеціальністю  011 Освітні, педагогічні науки за спеціалізацією “Теорія та методика навчання (германські мови)”  та отримала звання доктор філософії з галузі “Освіта/ Педагогіка”.

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 2012 року.

Контакти: (044) 204-83-11, bilytska.kpi@gmail.com

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua intellect.ktppnm.kpi.ua/profile/bvm41

Профіль Google Scholar  https://scholar.google.com/citations?hl=de&user=Nnzc8KAAAAAJ&authuser=2

Викладає:

Переклад у галузі медицини

Практичний курс перекладу. Суспільні науки.

Дидактичні та методичні засади навчання іноземних мов. Методика та дидактика викладання

Наукові інтереси:  компетентністний підхід та формування компетентностей у процесі вивчення іноземних мов та у перекладі, методика викладання іноземних мов, когнітивістика, особливості перекладу текстів юридичної та дипломатичної галузей.

Публікації (основні):

  1. Білицька В. М. Empirische Analysen zu Hör-Sehverstehensstrategien bei Lernern des Deutschen als Fremdsprache / В. М. Білицька. – Гамбург: Verlag Dr. Kovac, 2018. – 326 с. ISBN 978-3-339-10330-7
  2. Білицька В. М. Роль базової навчальної програми проекту «PICT EU» для розвитку міжкультурної компетентності перекладача / Вікторія Миколаївна Білицька // Науковий вісник ХДУ Серія Германістика та міжкультурна комунікація. — Херсон, 2020. — №1. – С. 124-129. DOI https://doi.org/10.32999/ksu2663-3426/2020-1-19
  3. Білицька В. М. Культурна компетентність та культурний інтелект сучасного фахівця  / Вікторія Миколаївна Білицька. // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія. – Київ, 2020. – №16. – С. 16–22. DOI: 10.18372/2411-264X.16.14674
  4. Білицька В. М. Strategien und Verstehensschwierigkeiten beim Hör-Sehverstehen: Diskussion und Ausblick / Вікторія Миколаївна Білицька. // Новітня Лінгвістика: Зб. наук. праць. – Київ, 2019. – №3. – С. 26–31. DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2019.3.165899
  5. Білицька В. М. Sommerschulen „Fachsprache Deutsch“ – Ideen, Erfahrungsberichte, Modelle / Вікторія Миколаївна Білицька. Аня Ланге // Германістика В Україні: Науковий журнал. – 2017. – №12. – С. 135–141.
  6. Білицька В. М. Wissenschaftliches Schreiben an Universitäten – Ziele, Inhalte, Methoden/ Вікторія Миколаївна Білицька. Аня Ланге // Германістика В Україні: Науковий журнал. – 2018. – №13. – С. 91–99.

 

Методична робота:

Розробник навчально-методичних матеріалів (навчальні та робочі програми, силабуси, контрольні, екзаменаційні і залікові завдання) до дисципліни “Переклад у галузі медицини”

Підвищення кваліфікації за останні роки:

Навчання в аспірантурі в університеті м. Аугсбург. (2012-2018рр.) та захист дисертації 11.04.2018 на тему “Empirische Analysen zu Hör-Sehverstehensstrategien bei Lernern des Deutschen als Fremdsprache“ на кафедрі „Німецька мова як друга рідна/ як іноземна та її дидактика” філологічно-історичного факультету університету Аугсбурга (Німеччина).

 

Організаційно-виховна діяльність:

Дійсний член громадської організації «Українська спілка германістів вищої школи».