Skip to main content

Триває прийом матеріалів на зарубіжну конференцію з філології

-

Міжнародна наукова конференція

 

«ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ»

 

м. Влоцлавек, Республіка Польща
9–10 липня 2021 року

До участі в міжнародній науковій конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філологічних наук.

Організаційний комітет:
• Dr Jolanta Miziolek, Cuiavian University in Wloclawek;
• Dr Adam Pienkowski, Cuiavian University in Wloclawek.

Секції:
1. Слов’янські мови
2. Література
3. Романські, германські та інші мови
4. Теорія літератури
5. Порівняльне літературознавство
6. Загальне мовознавство
7. Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство
8. Перекладознавство
9. Мова і засоби масової комунікації
10. Міжкультурна комунікація
11. Сучасні тенденції в методиці викладання іноземних мов

Форма участі: дистанційна.

Прийом матеріалів триває до 6 липня 2021 року (включно). Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії:
1) заповнити заявку;
2) надіслати на електронну адресу filology@cuesc.org.ua:
• тези доповіді;
• відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску

  (реквізити надаються після отримання тез та заявки).
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок. Наприклад: Іванов_Тези, Іванов_Внесок.

Тема листа: на конференцію з філології.

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. У сертифікаті буде зазначено обсяг підвищення кваліфікації (15 годин - 0,5 кредити ECTS).

Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI). Збірнику тез буде присвоєно ISBN європейським видавництвом.

Детальна інформація про конференцію міститься на сайті та в інформаційному листі.

 

Завантажити інформаційний лист