Skip to main content

Публікація у зарубіжному науковому журналі

 

1

 

 

Електронна версія журналу буде розміщена на офіційному сайті за посиланням.

На розгляд до публікації в журналі приймаються статті на актуальну тему в галузі філології, що містять результати глибокого наукового дослідження, новизну і обґрунтування наукових висновків відповідних поставленій меті статті, які ніколи не друкувалися раніше.

Наукова стаття, опублікована у науковому журналі «KELM», вважається публікацією у періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1220 від 23 вересня 2019 р. (для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук); відповідно до п. 11 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 (для присудження ступеня доктора філософії).

Для публікації статті в журналі «KELM» № 2(38), 2021 необхідно до 25 червня 2021 р. (включно) надіслати на електронну пошту редакції kelm@cuesc.org.ua такі матеріали:
• статтю, оформлену згідно всіх вимог, що пред’являються редакцією. Авторам, чиї статті не відповідають вимогам, може бути відмовлено у публікації;
• заповнити заявку про автора за посиланням;
• квитанцію про сплату*.
*Реквізити для сплати публікації надаються автору після вдалого проходження рецензування статті. Про результати рецензування автору буде повідомлено протягом 3-4 днів з дня отримання редакцією матеріалів.

Розсилка друкованих примірників журналу відбудеться 27 серпня 2021 р.

Для отримання більш детальної інформації, завітайте на сайт видання або завантажте інформаційний лист.