Skip to main content

Якщо Ви бажаєте продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра» за спеціальністю 035 Філологія, то можете вступити на

кафедру теорії, практики та перекладу німецької мови

факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 5 курс (1 курс магістратури). Здобувати наступний рівень вищої освіти (рівень магістра) можна за такою освітньо-професійною програмою спеціальності 035 Філологія:

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька

(форма навчання - денна)

Об’єкт(и) вивчення та (або) діяльності: мови (державна та іноземні) в їх теоретичному і практичному, синхронічному, діахронічному та соціокультурному аспектах; різні типи текстів; письмова та усна комунікації й забезпечення інформації в різних галузях народного господарства науки, техніки, освіти, культури шляхом перекладу різножанрових текстів іноземною і державною мовою; інформаційно-аналітична, редакторська, організаційна діяльність у різних галузях, міжкультурна комунікація та її забезпечення; викладацька діяльність.

 

Наші випускники працюють вузькопрофільними спеціалістами з перекладу науково-технічної документації, перекладачами і референтами у посольствах та представництвах іноземних країн, дипломатичних представництвах МЗС України, зарубіжних юридичних компаніях, благодійних фондах, престижних організаціях України та світу, в туристичних агенціях, бюро перекладів, координаторами в міжнародних культурно-освітніх центрах, редакторами у представництвах іноземних ЗМІ, викладачами ЗВО України, спеціалізованих школах та гімназіях, тощо.

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплома «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЄВІ з 11 травня до 03 червня (до 18.00) та 30 червня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Цього року можна зарахувати результаті ЄВі 2020 та 2021 років.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 30. Для того, щоб подати документи, потрібно з 1 липня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 15 липня до 23 липня включно. Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти з 24 липня до 30 липня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті обраного тобою факультету чи інституту.

 

Якщо ти обрав один з обох сценаріїв для себе - перейди за ПОСИЛАННЯМ та ознайомся з процедурою подання документів.

Перелік документів для вступу:

• паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії);

• диплом бакалавра (оригінал та копії);

• додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії);

• творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);

• військовий документ (для хлопців; оригінал та копії);

• ідентифікаційний код (оригінал та копії);

• чотири фотографії.

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

 

КЛЮЧОВІ ДАТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ НА САЙТІ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ (скролити сторінку донизу)

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

 

ПРОГРАМИ ВСТУПУ:

ФАХОВИЙ ІСПИТ

ПРОГРАМА ЄВІ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

НАКАЗ ПРО ЄВІ

 

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021, які бажають вступити до магістратури

 

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти

 

 

Також Вашій увазі пропонуються:

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра

Порядок організації та проведення вступних випробувань