Skip to main content

Responsible representatives

(склад комісій та робочих груп) на 2020/2021 н. р.:

Члени методичної комісії ФЛ:

 ст. викладач Чайковська О.Ю., доцент Моісєєва Н.О.

За рейтинг НПП:

 ст. викладач Гаман І.А.

З питань навчально-методичних видань:

 доцент Котвицька В.А., доцент Лазебна О.А.

З питань міжнародної діяльності:

 доцент Олійник Л.В.

З організації навчального процесу кафедр:

 доцент Туришева О.О.

За наукову роботу кафедр:

 доцент Лазебна О.А.

За ректорський контроль:

 ст. викладач Чепурна З.В.

За підготовку додатків до дипломів європейського зразка:

 ст. викладач Гаман І.А.

За сайт кафедри (Електронний кампус):

 доцент Дзикович О.В.

З запобігання академічного плагіату:

 доцент Баклан І.М.

За дипломне проектування та випускну  атестацію:

 ст. викладач Чепурна З.В.

З питань практики студентів:

 ст. викладач Чепурна З.В.

З навчально-виховної роботи:

 ст. викл. Башук Н.П.

За працевлаштування студентів:

 доцент Дзикович О.В.

За розроблення навчальних \ робочих планів:

 доцент Туришева О.О., ст. викладач Труцуненко І.І.

З організації наукової діяльності студентів:

 доцент Лазебна О.А.

За профорієнтаційну роботу кафедр:

 доцент Беззубова О.О., доцент Олійник Л.В.

З організації перекладацьких та ініціативних студентських проектів:

 доцент Івашкевич Л.С.

Вчений секретар кафедри

 доцент Котвицька В.А.