Skip to main content

Пропонуємо ознайомитись із положенням про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Силабус освітнього компонента «Навчальна (перекладацька) практика».

Форма щоденника практики студентів.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Наскрізна програма практики.

Із силабусами освітніх компонентів «Педагогічна практика», «Перекладацька практика» та «Практика» ви можете ознайомитись тут

Також пропонуємо ознайомитись зі зразком щоденника.

 

Результати практик першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Навчальна (перекладацька) практика 2022

Навчальна (перекладацька) практика 2023

Дослідницька практика 2023

Результати практик другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Педагогічна практика 2024

Педагогічна практика 2023

Навчальна (перекладацька) практика 2022

Навчальна (перекладацька) практика 2023