Skip to main content

До вашої уваги 

Результати комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму магістерської підготовки
«Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька»
за спеціальністю 035 Філологія

-