Skip to main content

 

Leiterinnen der Arbeitsgruppen und Sektionen am Lehrstuhl

 

За методичну роботу

доц. Володько А.М.

За рейтинг НПП

ст. викл. Гаман І.А.

З питань навчальних видань

(експертна комісія випускових кафедр)

                    доц. Лазебна О.А.                    

доц. Котвицька В.А.

З питань міжнародної діяльності

     ст. викл. Труцуненко І.І.

З організації навчального процесу кафедри

доц. Туришева О.О.

За дипломне проектування та державну атестацію

ст. викл. Чепурна З.В

З питань практики студентів

ст. викл. Чепурна З.В.

З навчально-виховної роботи

ст. викл. Павловська Л.І.

 

 

За розроблення навчальних / робочих планів

                  ст. викл. Труцуненко І.І.                      

доц. Туришева О.О.

З організації перекладацьких проектів

доц. Івашкевич Л.С.

З організації наукової діяльності студентів

доц. Лазебна О.А.

За підготовку додатків до дипломів європейського зразка

ст. викл. Гаман І.А.

За наукову роботу кафедри

доц. Лазебна О.А.

 

Відповідальна за сайт конференцій кафедри

доц. Дзикович О.В.

Відповідальна за ЕС «Кампус»

ст. викл. Баклан І.М.

Відповідальна за оформлення та наповнення сайту кафедри

доц. Дзикович О.В.

Відповідальна за ректорський контроль

ст. викл. Чепурна З.В.

Відповідальні за профорієнтаційну роботу

                                    доц. Беззубова О.О.                                          

ст. викл. Баклан І.М.

 

Вчений секретар кафедри

доц. Котвицька В.А.

Вступ на 5 курс

ст. викл. Труцуненко І.І.

Комісія  з правопорушень

ст. викл. Павловська Л.І.