Skip to main content

Башук Наталія Петрівна

БАШУК НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

Старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Коротке резюме:

Закінчила факультет романо-германської філології  Київського державного університеу ім. Т.Г. Шевченка у 1990 р., спеціальність: романо-германські мови і література; кваліфікація: філолог, викладач німецької і англійської мов, перекладач німецької мови.

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 1995 року.

Контакти: (044) 204-83-11 nataliabaschuk.fl@gmail.com , +380 67 5288121 (telegram)

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua  http://intellect.ktppnm.kpi.ua/profile/bnp2

Профіль Google Scholar  https://scholar.google.com/citations?user=1alIWiwAAAAJ&hl=ru

Викладає:

Друга німецька мова (практичний курс)

Практичний курс перекладу з другої німецької мови

Іноземна мова

Наукові інтереси:  міжкультурна комунікація, методика викладання іноземної мови, переклад

Публікації (основні):

1.Башук Н. П. Паремії як відображення менталітету німецького та українського народів// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск 31. Херсон: ХДУ, 2018. С.6-11;

2.Башук Н. П. Kонцепт Geld/гроші в пареміях німецької та української мов// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: Збірник наукових праць. Випуск 37. том  4. Одеса, 2019. С.9-12;

3.Башук Н. П. Використання автентичних матеріалів при підготовці перекладачів// Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал, 2016. Випуск 11-12, Частина 1. С. 24-28;

4.Башук Н. П. Переклад безеквівалентної лексики у публіцистичних текстах// Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя),  2016. Кн. 2. С. 11-15;

5.Башук Н. П. Еквівалентність та адекватність перекладу науково-технічних текстів// Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), 2017. Кн. 1. С. 122-126;

Підвищення кваліфікації за останні роки:

  1. Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК НОМЕР  02070921/ 006314-21 з 20.01.21 по 02.03.21;  за програмою «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності»
  2. DAAD-Fortbildungsseminar Deutsch als Fremdsprache, zum Thema „Aktuelle Diskussionen in Deutschland – AfD, Pegida und Co“, 5.Dezember 2016.
  3. Workshop Hueber Verlag „Lehrwerk von Hueber Verlag „Motive“, 24.April 2017
  4. DAAD-Fortbildungsseminar Deutsch als Fremdsprache, zum Thema “Literarische Übersetzung – Die Rolle der Übersetzungserfahrung in der Unterrichtspraxis“ , 27. November 2017
  5. DAAD-Fortbildungsseminar Deutsch als Fremdsprache, zum Thema „Zur aktuellen politischen Situation in Deutschland – Jamaika. GroKO und die AfD – wie sieht Deutschland nach der Bundestagswahl 2017 aus“, 13.Dezember 2017.

Організаційно-виховна діяльність:

1. Профорг кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови.

2. Член Української спілки германістів вищої школи