Skip to main content

БЕЗЗУБОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

1

Кандидат філологічних наук, доцент

Доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Коротке резюме:

Закінчила факультет лінгвістики НТУУ «КПІ» і отримала кваліфікацію викладача, перекладача німецької та англійської мов. З 2006 року працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Німецькомовні смс-повідомлення: лінгвотекстові параметри» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

Відповідальна за проведення вступного іспиту в магістратуру з німецької мови для студентів технічних спеціальностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Контакти: (044)406-83-11, abezzubova@gmail.com, @bezzubova_daf (Telegram)

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua http://intellect.ktppnm.kpi.ua/profile/boo84

Профіль Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=Sx8LtB8AAAAJ&hl=ru

Дисципліни, які викладає:

Німецька мова (основна, практичний курс)

Порівняльна стилістика

Іноземна мова для наукової діяльності (німецька)

Наукові інтереси: електронна комунікація, теорія тексту, стилістика німецької мови

Публікації (основні):

1. Беззубова О. О. Електронний лист – один із видів Інтернет-комунікації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – № 7. – С. 71–75.

2. Беззубова Е. А. Особенности смс-языка // Филологические науки. Вопросы теории и практики: в 2-х частях. – Тамбов: Грамота, 2014. – № 3 (33). – Ч. 1. – С. 40–42.

3. Bezzubova O. O. Einblick in die Untersuchung der deutschsprachigen Twitter-Kommunikation // Наукові записки. Серія «Філологічні науки». – Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. – Кн. 1. – C. 206–213.

4. Bezzubova O.O., Ivashkevych L.S. Phonetic stylistic peculiarities of political German Twitter communication // Educational Researcher. – Issue 9(2), 2017. – pp. 935–947.

5. Erfahrungsbericht aus einem praktischen Übersetzungsworkshop zum Thema „Kulinarische Texte“ // Intra- und interlinguale Zugänge zum kulinarischen Diskurs II. Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung. Sonderheft 25. Verlag Impirische Pädagogik, Landau 2017. – S. 175–189.

6. Беззубова Олена, Литовченко Ірина, Дабагян Іветта. Засоби зв’язності тексту в німецькомовній електронній комунікації / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – Вип. 26. Том 1. – С. 53–60.

Методична робота:

1. Котвицька В.А., Беззубова О.О., Лазебна О.А. Einführung in das berufsbezogene Deutsche: ein Lehrwerk für Studenten der technischen Fakultäten (mit Deutschkenntnissen ab B1-Niveau) = Вступ до німецької мови професійного спрямування: навч. посібник для студентів технічних факультетів (рівень B1+). Київ: НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 188 с.

2. Беззубова О.О., Івашкевич Л.С., Ланге А. Практика науково-технічного перекладу з німецької мови: навч. посіб. – К.: «МП Леся», 2016. – 180 с.

 

Підвищення кваліфікації за останні роки:

    1. 3-ій Конгрес Спілки з прикладної лінгвістики, Університет Кобленц-Ландау, м. Кобленц (27.09.–30.09.2016);
    2. Entwicklungen im Bereich der Übersetzung und Lokalisierung, м. Кьотен, Університет Ангальт (11.03.–15.03.2019).
    3. Entwicklungen im Bereich der Übersetzung und Lokalisierung, м. Кьотен, Університет Ангальт (02.03–06.03.2020).

 

Організаційно-виховна діяльність:

1. Дійсний член Української спілки германістів вищої школи.

2. Відповідальна за проходження педагогічної практики студентами кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови.